G
S
NW
Działka usługowa w Długołęce U/P1 3100m2/Obwodnica
Powierzchnia
3100.0 m2
Cena za m2
419 PLN

Działka usługowa w Długołęce U/P1 3100m2/Obwodnica

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
1 299 000 PLN
1 299 000 PLN
1 299 000 PLN
419 PLN
3100.0 m2
45.00
68.00
utwardzona
ideaINVEST629025

Opis nieruchomości

Teren inwestycyjny położony w Długołęce przy ul. Wiejskiej,
działki o nr. 137/6, 137/7 i 137/8 AM-1

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana
Powierzchnia: 0,31 ha
Pow. poszczególnych działek: 137/6-1100m², 137/7- 1000m² i 137/8- 1000m²
Ilość działek: 3
Możliwość zakupu pojedynczej: tak
MPZP: tak/ Uchwała nr XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r.
Sprzedający: osoba fizyczna


1. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest miejscowości Długołęka w powiecie wrocławskim, 15 km od centrum Wrocławia i ok. 15 km od Oleśnicy. Działki położone są przy ul. Wiejskiej.
Miejscowość Długołęka znajduje się 3 km na północny- wschód od administracyjnej granicy Wrocławia i wchodzi w skład jej aglomeracji, mają tu swoje siedziby, przedstawicielstwa oraz magazyny wielu polskich i zagranicznych firm m.in. hurtownie Selgros, Schweiker Sp. z o. o., Mc’Donald’s, salony samochodowe i serwisy: Kia Motors, Renault-Dacia, Land Rober, Jaguar, Citroen, Volvo Truck Center, DAF Trucks oraz pozostałe: Gawin, LAPP Kabel, Phoenix Contact, Kajt24, Betard, Hafle Polska, Balex Metal, które znajdują się w bliskiej odległości od inwestycji. Skomunikowanie miejscowości powoduje że są to idealne parametry pod prowadzenie usług.
Przez Długołękę przebiega droga krajowa nr 8 będąca polskim odcinkiem trasy europejskiej E67. Do oddalonej o 7 km drogi ekspresowej S8 dojedziemy Łącznikiem Długołęka na zjazd Pawłowice. Dzięki dobremu skomunikowaniu z regionem jak i z resztą kraju jest to idealna lokalizacja inwestycyjna.
Najbliższe sąsiedztwo lokalizacji stanowi zabudowa jednorodzinna, usługowa oraz tory kolejowe.
Długołęka leży na szlaku komunikacyjnym Praga- Wrocław- Warszawa, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy regiony, największego na Dolnym Śląsku węzła komunikacyjnego i ośrodka przemysłowego. Miejscowość posiada około 3 tysięcy mieszkańców.


2. OPIS DZIAŁKI GRUNTU.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z trzech działek gruntu:
-nr 136/6 o powierzchni 0,1100 ha, kształt nieregularny przybliżony do rombu,
- nr 136/7 o powierzchni 0,1000 ha, kształt rombu,
- nr 136/8 o powierzchni 0,100 ha, kształt rombu.
Łączna powierzchnia 0,31 ha.
Teren nie jest ogrodzony. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość porośnięta drzewami, krzewami i roślinnością trawiastą dzikorosnącą. Wjazd na teren nieruchomości możliwy od strony wschodniej z działki drogowej - droga publiczna o nawierzchni z kostki brukowej. Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana. W działce drogowej 137/2 graniczącej z przedmiotowymi nieruchomościami znajduje się pełna infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa oraz kanalizacja (miejska).


3. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Długołęka, przyjętym Uchwałą nr XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym:
- działka gruntu nr 137/6 - symbolem U/P1 - funkcja wiodąca terenu uznaje się lokalizację obiektów o charakterze usługowym.
- działka gruntu nr 137/7- symbolem U/P1 - funkcja wiodąca terenu uznaje się lokalizację obiektów o charakterze usługowym.
- działka gruntu nr 137/8 - symbolem U/P1 - funkcja wiodąca terenu uznaje się lokalizację obiektów o charakterze usługowym.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację obiektów działalności gospodarczej o charakterze usługowym. Działki położone są na terenie oznaczonym symbolem U/P1:
Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U/P 1, dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodarcza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych;
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację obiektów działalności gospodarczej o charakterze usługowym;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
a) lokalizację obiektów produkcyjnych z wykluczeniem inwestycji uciążliwych,
b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkaniowej,
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, d) lokalizację komunikacji wewnętrznej;
4) Zasady i standardy urządzania terenu :
a) wysokość budynków usługowych maksymalnie 10 m,
b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 70 % powierzchni działki,
c) w określonym na rysunku planu proponowanym obszarze ograniczonego użytkowania, w odległości 45 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV oraz w odległości 15 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, obowiązują ustalenia określone w § 11 ust. 11
§ 11 ust. 11
11. Określone na rysunku planu strefy bezpieczeństwa od napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV
i 110 kV stanowią proponowany obszar ograniczonego użytkowania, w granicach którego w terenach
inwestycyjnych (P/U, U/P, UKS) obowiązują następujące ustalenia:
1) Wyklucza się lokalizację budynków przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin,
2) Po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej linii dopuszcza się lokalizację obiektów związanych
z działalnością gospodarczą i innych budynków pomocniczych, w których pobyt ludzi nie przekracza
8 godz., przy spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z przepisów szczególnych oraz norm.

4. Planowane inwestycje
- Wschodnia Obwodnica Wrocławia (WOW) - ma docelowo połączyć al. Karkonoską w okolicy autostradowego węzła Bielany z drogą krajową 98 w Długołęce. Droga, mająca status drogi wojewódzkiej ma na celu poprawę komunikacji pobliskich miejscowości powiatu wrocławskiego oraz zmniejszenie ruchu kołowego w mieście Wrocław. Całkowita długość obwodnicy wyniesie 30 km, wraz z mostami na Odrze i Oławie.
WOW wraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8, "Łącznikiem Długołęka" DK98, niespełna 3-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 i fragmentem al. Karkonoskiej stworzy zamknięty pierścień okalający miasto Wrocław.
Długołęka pod koniec roku będzie posiadała własny wjazd na Wschodnia Obwodnica Wrocławia(WOW), co jeszcze bardziej poprawi komfort dojazdowy oraz komunikację Długołęki. Aktualnie inwestycja jest w trakcie zaawansowanej budowy.
- W Długołęce planowana jest inwestycja parku handlowego SHOPP.CITY, który zlokalizowany zostanie przy ul. Wrocławskiej, obok istniejącego obiektu sieci Selgros. Teren o wielkości 2,8 ha umożliwia realizację wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni całkowitej
6 509 mkw., docelowo będzie obsługiwał około 60 tyś. mieszkańców regionu.

5. Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
Na działkach zostało wykonane wstępne rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych, wykonano 3 odwierty rozpoznawcze do 3 m, każdy na jednej z działek. Na podstawie wierceń możemy stwierdzić że obszar ten budują:
1. Grunty spoiste- wykształcone w postaci siSa i clSa wilgotnych w stanie twardym,
2. Grunty niespoiste- wykształcone w postaci FSa i MSa w stanie zagęszczonym,
- We wszystkich otworach nawiercono zwierciadło wód podziemnych.
- Wg mapy Warunków Budowlanych na głębokości 2 m. p.p.t warunki określone są jako przeciętne.
- Warstwy budujące zalegają poziomo, a na badanym obszarze nie zaobserwowano negatywnych procesów geodynamicznych.
- Teren nie jest ogrodzony. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomości porośnięta jest samosiejkami i małą roślinnością dzikorosnącą.

Cena: 1.488.000,00 PLN Brutto
słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
Cena za 1 m²: 480,00 PLN Brutto
(słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych)

Menadżer marketingu i sprzedaży nieruchomości
Patryk Skrzyński
Tel. 532-136-738
patryk.skrzynski@idea-invest.pl

Potrzebujesz kredytu na sfinansowanie swoich marzeń?
Skontaktuj się z Ekspertem Finansowym EXPANDER:
https://expander.pl/formularz-b2b/?vid=b1cf226d-89ff-476a-82fb-cd064d34cd3f

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Informacja przekazana przez biuro idea-INVEST nieruchomości uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana.


 

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (29)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (29)

700 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
6600.0 m2
4 260 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
4246.0 m2
156 870 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
2241.0 m2
1 850 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Kwarcowa

Oława

13700.0 m2

1 299 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook Instagram Vimeo YouTube